Fysiotherapie de Veste

Open dag thema Leefstijl in Gezondheidscentrum Brandevoort


Komende zaterdag 30 september 2023 vindt er in Gezondheidscentrum Brandevoort van 12 tot 16 uur een open dag plaats met als thema Leefstijl.
Als professionals in de gezondheidszorg zien wij in de alledag steeds vaker, dat onze leefstijl een grote invloed heeft op onze gezondheid. Veel mensen hebben klachten die op zijn minst worden beïnvloed door hun leefstijl. Vaak echter is de leefstijl zelfs de oorzaak ervan.

Omdat er in de zorg steeds meer aandacht komt voor preventie, past het bewust maken van de mate van invloed van leefstijl op dit soort processen direct in deze trend. Iedereen kan een bijdrage leveren aan zijn eigen leefstijl en daarmee zorgen voor het verminderen van de kans op ziekte. 
In deze tijden, waarin we allemaal geconfronteerd worden met het oplopen van de zorgkosten, is het sturen op een gezonde leefstijl een sterk middel om zelf kostenbesparend hierop invloed te kunnen uitoefenen.
Tijdens de open dag kunt u als bezoeker een aantal onderdelen ervaren. In samenwerking met meerdere andere partijen, waaronder JIBB-Helmond, kunt u laten meten wat een aantal van  uw gezondheidswaardes zijn. Denk daarbij aan kracht, de verhouding van uw lengte en gewicht middels het BMI het bewustmaken van ons gevoel, de functie van onze voeten. De invloed van bewegen op
het voorkomen van Diabetes.

 Kansrijk BRANDEVOORT


Ook de nieuwe organisatie Kansrijk Brandevoort, die in navolging van eerder succesvolle varianten hierop elders in Helmond, streeft naar meer samenhang en sociale interactie in de wijk Brandevoort
is deze dag vertegenwoordigd. Zij geven uitleg over hun ideeën en mogelijkheden.

GLI Leefstijl

Voor mensen die concreet in een programma aan de slag willen met het verbeteren van hun leefstijl is er uitleg door een leefstijlcoach over het zogenaamde GLI-programma, bedoeld voor mensen met
overgewicht.
Uiteraard is ook aan de kinderen is gedacht. Door middel van een leuke speurtocht buiten waarbij ze door middel van allerlei oefeningen bewust worden van hun mogelijkheden en hun leefstijl. Deze middag is voor alle Brandvoorters en bezoekers van deze mooie wijk, die graag inzicht willen krijgen in hun eigen mogelijkheden om door middel van het bewust werken aan een gezonde leefstijl, positieve invloed willen hebben op hun gezondheid.