Kinderfysiotherapie

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en beweegapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot achttien jaar met een achterstand of een actueel probleem in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

 
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op. Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die - zeker als het om zeer jonge kinderen gaat - een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind.

Orthopedische klachten bij kinderen

Volgens VeiligheidNL lopen steeds meer kinderen een blessure op bij het sporten doordat ze minder gewend zijn om te bewegen. De motorische vaardigheden van kinderen worden door het gebrek aan beweging steeds slechter, waardoor er een grote kans is op ernstig letsel stelt het adviesbureau. De specialisatie: kinderorthopedie voor fysiotherapeuten zorgt ervoor dat de kinderfysiotherapeut bekwaam is in het screenen, onderzoeken en het komen tot een behandelprogramma van jeugdigen met lichamelijke aandoeningen. Deze specialisatie bij Fysiotherapie de Veste richt zich op de sportende en bewegende kinderen van 4 t/m 18 jaar.

 Kinderfysiotherapie kan nodig zijn bij:

 • onhandige motoriek, houterig bewegen;
 • vaak vallen;
 • moeite met balvaardigheden zoals gooien, vangen en stuiteren;
 • een bijzonder looppatroon;
 • een motorische hulpvraag;
 • angst om te bewegen;
 • tenenlopen;
 • kinderen die niet goed mee kunnen doen tijdens de gymles;
 • houdingsproblemen zoals onder andere scoliose;
 • een onleesbaar handschrift;
 • motorische schrijfproblemen;
 • fijne motoriekproblemen, zoals knippen, knutselen et cetera;
 • astma;
 • hyperventilatie of andere ademhalingsproblemen;
 • hoofdpijn;
 • sportblessures;
 • motorische problemen na een botbreuk of operatie;
 • overgewicht;
 • een verminderde conditie, snel moe zijn;
 • chronische pijn;
 • chronische vermoeidheid;
 • zintuiglijke prikkelverwerkingsstoornis (problemen met sensorische integratie).

Lisette van Gurp

Kinderfysiotherapeute

Mariska van de Wijngaard

Kinderfysiotherapeute