kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook bij bedplassen zal de kinderbekkenfysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden.

 
Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentie­verpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen, anders zal het kind dat merken en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettings­vermogen van het kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis het best kunnen begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt.

Charon van Beuzekom

Kinderbekkenfysiotherapeute