Tarieven Fysiotherapie 2024Dit betreft de tarieven voor zorg die geleverd wordt aan patiënten zonder eigen aanvullende verzekering, of die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben voor 2024.

 

Deze tarieven zijn hoger dan de geldende tarieven van zorgverzekeraars waarmee wij wel een contract hebben, omdat de administratieve lasten hoger zijn. Ook indien u geen aanvullende verzekering hebt worden deze tarieven gehanteerd.

Zitting fysiotherapie  € 39,00
Zitting fysiotherapie inclusief uitbehandeling  € 45,00
Zitting manuele therapie € 49,00
Zitting manuele therapie inclusief uitbehandeling  € 55,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Telefonische zitting € 29,00
Instructie/overleg ouders van de patient € 35,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 35,00*
Niet nagekomen afspraak gespecialiseerde fysiotherapie € 39,00*
(manuele therapie, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie)
Eenvoudige, korte rapporten € 39,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 55,00
Zitting oedeemtherapie  € 49,00


* Een afspraak die minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt niet in rekening gebracht.


Tarieven Kinderfysiotherapie 2024

Kinderfysiotherapie is vergoed uit de basisverzekering. Kinderen maken aanspraak op 18 behandelingen per jaar. Indien er meer behandelingen nodig zijn, komt dit voor rekening van de aanvullende verzekering. Is er geen aanvullende verzekering, komt de rekening voor de ouders. 

Dit zijn  de tarieven voor zorg die geleverd wordt aan patiënten die geen aanvullende verzekering hebben, of verzekerd zijn bij zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben voor 2024. Deze tarieven zijn hoger dan de geldende tarieven van zorgverzekeraars waarmee wij wel een contract hebben, omdat de administratieve lasten hoger zijn.

Zitting kinderfysiotherapie € 49,00
Zitting kinderfysiotherapie inclusief uitbehandeling € 53,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Telefonische zitting € 29,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 35,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 35,00*
Eenvoudige, korte rapporten € 39,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,00

* Een afspraak die minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt niet in rekening gebracht.