Dry Needling

Dry needling is een behandelmethode van myofasciale problematiek met pijn en stijfheid als gevolg van trigger points in spieren. Dry needling is het inbrengen van een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, zonder toevoegingen van medicatie, in de aangedane spieren. Dry needling kan resulteren in een pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit in de betrokken spieren en gewrichten. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier vaak snel ontspannen.

Triggerpoints zijn kleine spierverkrampingen in het lichaam (spierknopen) en kunnen zich uiten in:

– pijn/stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
– bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
– verminderde kracht in de betrokken spier(en)
– pijnontwijkend gedrag; je gaat anders bewegen

Dry needling hetzelfde als acupunctuur?

Dry needling moet niet verward worden met acupunctuur. Deze twee behandelmethoden zijn verschillend van elkaar. Bij Dry needling wordt een spier via een pijnpunt (triggerpoint) kortdurend geprikkeld met een droge acupunctuurnaald. Acupunctuur richt zich op lichaamsenergie met meerdere naalden tegelijkertijd in het lichaam die daar enige tijd blijven zitten.

De dry needling behandeling

Tijdens de intake analyseert de fysiotherapeut de klachten door een anamnesegesprek en gericht onderzoek. De fysiotherapeut zoekt specifiek naar de triggerpoints in de spieren, waarna deze worden behandeld. Het inbrengen van de naald is niet pijnlijk, wanneer het triggerpoint wordt geraakt geeft dit een kleine verkramping in de spier waarbij deze kort aanspant en vervolgens weer ontspant. Dit heet een “twitch”. Na de behandeling kan de spier tot 24 uur wat vermoeid en stijf aanvoelen. Hierna trekt dit weg en voelt de spier soepeler en neemt de bewegingsvrijheid toe.

Kosten

Dry needling is onderdeel van een normale fysio- of manueel therapeutische behandeling. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie valt dit hier dus ook onder.