Afmelden afspraak

 

Wilt u zich afmelden voor uw afspraak? Doe dit a.u.b. op tijd.

Afzeggen kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling, ook zonder opgaaf van reden. Bij niet of te laat afmelden wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Afzeggen kan per telefoon, voicemail of e-mail, wij kijken enkel naar het moment van annuleren.  Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.