Kinder manuele therapie bij HCFS

HCFS staat voor Hoog Cervikale Functie Stoornissen. Het belangrijkste lichamelijke symptoom is het niet of beperkt beweeglijk zijn van het hogere deel van de nek van baby's. Dit geeft ernstige afwijkingen in het gedrag, de motoriek en de ontwikkeling van het kind. Kindermanueel therapeuten kunnen het behandelen en na twee tot drie behandelingen zie je meestal al resultaat.

 
Als deze behandelingen in een vroeg stadium plaatsvinden dan is de kans op vervolgschade nihil. Worden de verschijnselen en klachten in de beginjaren niet verholpen, leidt dit mogelijk tot verdere klachten. Ook in deze fase zijn klachten goed behandelbaar.

De behandeling

Kinderen met HCFS zijn bij een kindermanueel therapeut in goede handen. Binnen onze praktijk werkt de kindermanueel therapeut intensief samen met de kinderfysiotherapeuten. Zo kan de kindermanueel therapeut de lichamelijke beperkingen wegnemen, waarna de kinderfysiotherapeut de vertraagde motorische ontwikkeling ter hand neemt. Tijdens de behandeling zal er uiteraard eerst onderzocht worden wat er aan de hand is, welke symptomen het kindje vertoont, wat de lichamelijke gevolgen zijn en welke invloed dat heeft op de ontwikkeling en het hanteren en welbevinden van baby en ouder(s). Daarna zal in onderling overleg worden besloten welke (behandel)weg ingeslagen wordt.

De beweeglijkheid verbetert onmiddellijk en ook het gedrag van het kindje verandert. Het zal wellicht nodig zijn om de behandeling een aantal malen te herhalen om de beweeglijkheid vast te houden. Het blijkt dat, hoe jonger een kindje wordt behandeld, hoe beter en sneller het resultaat tot stand komt.

Dick van Beuzekom

Manueeltherapeut Msc i.o

Kindermanueeltherapeut

Voor het maken van een afspraak voor uw kind met kindermanueeltherapeut Dick van Beuzekom vult u het onderstaande contactformulier in: